پایگاه INIS

عنوان کامل: International Nuclear Information System

پوشش موضوعی: انرژی هسته ای، سوخت هسته ای، راکتورها و ابزار آلات مربوطه، علوم و تکنولوژی مهندسی، علوم زیستی، فیزیک هسته ای، کنترل و ایمنی، اقتصاد و حقوق هسته ای، علوم زمین و رادیو شیمی

پوشش زمانی: ۱۹۷۰ –…

نوع اطلاعات: اطلاعات کتابشناختی + چکیده

منابع اطلاعاتی: این پایگاه حاوی اطلاعات کتابشناختی و چکیده مقالات مجلات و کنفرانس ها ، گزارش ها، پروانه ثبت اختراعات در زمینه علوم و تکنولوژی هسته ای است و بیش از ۱۰۰ کشور عضو سازمان انرژی اتمی و نزدیک به ۱۴ سازمان بین المللی دیگر تأمین کننده اطلاعات این پایگاه هستند . اگر عناوین به زبانی غیر از زبان انگلیسی باشد ، زبان اصلی نیز درج می شود . چکیده ها اغلب به زبان انگلیسی و برخی به فرانسه و آلمانی می باشد . این پایگاه دارای اصطلاحنامه می باشد.

تهیه کننده: آژانس بین المللی انرژی هسته ای ( International Atomic Energy Agency (IAEA

برای ورود به پایگاه INIS بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://www.iaea.org/inisافزودن نظر: