پایگاه AIAA

http://novintarjome.com/wp-content/uploads/2017/08/AIAA.png

انستیتو آمریکایی هوانوردی و فضانوردی (به انگلیسی:  AIAA:American Institute of Aeronautics and Astronautics) موسسه‌ای غیردواتی و فعال در زمینهٔ هوافضا در ایالات متحده آمریکا می‌باشد. این موسسه در سال ۱۹۶۳ از ادغام جامعهٔ موشک آمریکا (ایجاد شده با نام موسسهٔ بین سیاره‌ای آمریکا در سال ۱۹۳۳) و جامعهٔ دانش فضایی آمریکا (ایجاد شده در سال ۱۹۳۳)، تشکیل شد. این موسسه دارای ۳۵ هزار عضو حقیقی و ۹۰ عضو حقوقی (شرکت) است.افزودن نظر: