پایگاه Avoid

http://novintarjome.com/wp-content/uploads/2017/08/OVID.jpg

معرفی

این پایگاه یکی از پیشرفته ترین محیط های جستجوی اطلاعات در زمینه علوم پایه و علوم زیستی و پزشکی است و همچنین یکی از اولین پایگاه های تجاری دنیا در امر گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات (IT) است. بعنوان یک پایگاه

برجسته در دنیا در امر دستیابی به اطلاعات و محصولات الکترونیکی، مهارت­های تحقیقاتی و خدمات پشتیبانی برای کاربران سراسر دنیا، به حساب می آید. در سال ۲۰۰۱، Ovid با شرکت Silver Platter ادغام شد و موجب یکی شدن منابع دو نام برجسته دنیا در زمینه پزشکی و تحقیقات علمی شد.  Ovidبا استفاده از موتور جستجوی قوی خود، جستجو، تحقیق و دسترسی به محتوای ۱۲۰۰ ژورنال و بیش از ۱۰۰۰ کتاب را از حدود ۲۰۰ بانک اطلاعاتی امکان پذیر ساخته است.

 

سایت پایگاه اطلاعاتیافزودن نظر: