وب سایت هایی برای دانلود رایگان مقالات علمی

وب سایت هایی برای دانلود رایگان مقالات علمی:

‏۱٫ http://booksc.org

‏۲٫ http://sci-hub.org

‏۳٫ http://paperdl.com

‏۴٫ http://gigapaper.ir

‏۵٫ http://freepaper.me

‏۶٫ http://freepaper.us

‏۷٫ http://goarticle.ir

‏۸٫ http://elearnica.ir

‏۹٫ http://freescience.ir

‏۱۰٫ http://paperhub.ir

‏۱۱٫ http://libdl.ir

‏۱۲٫ http://tapar.net

٫http://jahanpaper.netافزودن نظر: