منظور از نمره Q1 تا Q4 که در رتبه‌بندی مجلات

نمره Q یا Quartile Score در حقیقت برای رتبه‌بندی مجلات #اسکوپوس به شمار می‌رود که در آن بر اساس هر طبقه‌ای که مجلات در آن قرار دارند، امتیازی بین Q1 تا Q4 به آنها تعلق می‌گیرد. بنابر این:

کیو_Q1= نشان دهنده آن است که مجله از لحاظ رتبه جزء ۲۵ درصد بالای یک مقوله موضوعی قرار دارد.

کیو_Q2 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی یعنی ۲۵ تا ۵۰ درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد.

کیو_Q3= نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی به سمت پایین یعنی ۵۰ تا ۷۵ درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد.

کیو_Q4 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه پایین یعنی ۲۵ درصد انتهایی یک مقوله موضوعی قرار دارد.

فهرست مجلات در پایگاه اسکوپوس و وب او ساینس بر حسب این رتبه بندی، در سایت سایمگو قابل مشاهده است.
http://www.scimagojr.com/journalrank.phpافزودن نظر: