دلایل اصلی رد مقالات در مجلات بین المللی (ISI) چیست!؟

مهم‌ترین دلائل رد شدن مقالات پژوهشگران در مجلات بین المللی یا ISI را می‌توان مواردی همچون موارد زیر دانست:
۱٫ انتخاب مجله هدف نامناسب
۲٫ طراحی ضعیف مطالعه
۳٫ زبان ضعیف(مهم‌ترین دلیل)
۴٫ روش شناسی نامناسب و ناقص تبیین شده
۵٫ آزمون‌های آماری نامناسب
۶٫ توصیف نادرست یا اغراق آمیز #نتایج
۷٫ ضعف در مقدمه و بحث
۸٫ فقدان اصالت
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که مهم‌ترین دلیل رد مقالاتی که از ایران به نشریات خارجی ارسال می‌شود، زبان ضعیف، ضعف در مقدمه و بحث و اغراق آمیز کردن نتایج است.افزودن نظر: